Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Monivents distributör i USA har mottagit en större order för Neo Training

28 Oct - 2021

Press

Monivents distributör i Nordamerika, Echo Healthcare Inc., har mottagit en större order för Neo Training till en och samma kund. Försäljningen har skett till ett universitet för användning inom sjuksköterskeutbildning och gäller 8 enheter av Neo Training.

Echo Healthcare har efter att marknaden börjat öppna upp efter pandemin lyckats genomföra de första försäljningarna av Neo Training i USA. Echo Healthcare är specialicerade inom medicinsk simuleringsträning och Neo Training har marknadsförts som en del av ett komplett utbildningspaket med flera ingående produkter. Detta har visat sig vara ett framgångsrikt koncept då Echo Healthcare bland annat har säkrat ett större kontrakt till ett universitet med sjuksköterskeutbildning. Avsikten är att utrusta flera olika, geografiskt spridda, utbildningsenheter med det kompletta paketet. Installation kommer att ske under inledningen av 2022.

”Försäljningen av ett större antal Neo Training till en och samma kund i USA, visar på den stora potential och det stora behov som finns inom området utbildning och träning, inte bara på sjukhus utan även på högskolor och universitet. Echo Healthcare har gjort ett mycket bra arbete som säkrat detta kontrakt och försäljningen är ett fantastisk avstamp för Monivent i Nordamerika.” säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2021, klockan 06:38.

Bilaga: 2021-10-28 Monivents distributör i USA har mottagit en större order för Neo Training


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024