Press & news


Monivents styrelse och ledning tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner

14 Jun - 2023

Press

Monivent AB (publ) (”Monivent” eller ”Bolaget”) meddelar att medlemmar i Bolagets styrelse och ledning samt närstående har utnyttjat teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptioner”) för teckning av cirka 172 000 nya aktier.

Ovan innebär att Bolaget kommer att tillföras minst 326 800 SEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs Monivent totalt cirka 1,7 MSEK.

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare av teckningsoptioner tecknar nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner senast den 21 juni 2023, alternativt säljer innehavda Teckningsoptioner senast den 19 juni 2023.

Fullständiga villkor och anvisningar för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.monivent.se).

Rådgivare
Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2023-06-14 Monivents styrelse och ledning tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024